برای درخواست ملک، یکی از دو روش زیر را انتخاب نمایید:

روش یک :ثبت نام و درخواست ملک

در این روش ابتدا فرم ثبت نام(رایگان) را کامل می کنید و سپس درخواست ملک را ثبت می کنید برای ثبت نام ایمیل الزامی است و در هر زمان با دادن ایمیل و کلمه عبور می توانید درخواستهای ثبت شده را ویرایش نمایید. توجه داشته باشید در صورتیکه قبلا ثبت نام نموده اید،نیازی به ثبت نام دوباره ندارید و با ایمیل و کلمه عبور وارد شوید و درخواست ملکتان را ثبت نمایید

روش دوم :درخواست ملک بدون ثبت نام

در این روش نیازی به ایمیل نیست و بلافاصله می توانید درخواست ملک را ثبت نمایید و برای کسانی که ایمیل ندارند مناسب می باشد.