پیش بینی قیمت سکن


سونامي مسكن هنوز به راه نيافتاده است ! 🔴سونامي زوج‌هاي جوان بازار مسكن را به هم مي‌ريزد 📌رييس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان گفت: براساس تركيب جمعيتي جوان در كشور مي توان گفت بين سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ اوج نياز كشور از نظر تامين مسكن است زيرا اين جوانان به مرحله ازدواج مي رسند. 📌مجتبي بيگدلي با بيان اين مطلب توضيح داد: سالي يك ميليون ازدواج در كشور انجام مي شود و در مقابل سالانه ۳۰ درصد به طلاق مي انجامد كه اين يعني بخش مهمي از افرادي كه طلاق مي گيرند به مسكن نياز دارند و معمولا كمتر از ۵درصد اين افراد به خانه پدري باز مي گردند بنابراين بايد بر نياز سالانه يك ميليون مسكن در كشور نيز ۸۰۰هزار (با احتساب تمايل زندگي مجردي مردان و زنان طلاق گرفته) نياز جديد را به بازار اضافه كرد. 📌وي ادامه داد: در خوشبينانه ترين حالت اگر همان نياز سالانه يك ميليون مسكن را در نظر بگيريم بايد گفت اكنون شاهد هيچ گونه توازني ميان عرضه و تقاضا در كشور نيستيم. 📌وي تاكيد كرد: بزرگترين خط پيشران اقتصادي كشور را بايد صنعت مسكن و ساختمان دانست زيرا صنعت مسكن يعني ۱۲۰۰ گروه شغلي، يعني پويايي صنعت فولاد و سيمان، آجر، گچ و…، ساخت يك ميليون مسكن يعني توليد و فروش يك ميليون يخچال و تلويزيون و انواع لوازم خانگي و ميليون ها متر مربع فرش؛ بنابراين بايد گفت صنعت مسكن،‌پيشران اقتصاد است.